Přírodovědné soutěže 2023/24

Přírodovědné soutěže 2023/24

Jarní měsíce letošního roku byly ve znamení setkání žáků základních škol a gymnázia, kteří se zajímají o přírodu a ekologii. V DUZE proběhla okresní kola Biologické olympiády – kategorie C a D a základní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Biologická olympiáda pomáhá vyhledávat a dále rozvíjet přírodovědné talenty, a kromě podpory žáků s přírodovědným zaměřením přináší i řadu příležitostí pro spolupráci mezi žáky a vyučujícími. Příprava na olympiádu probíhá na školách mimo předepsané povinnosti, ve volném čase žáků. Okresnímu kolu předcházejí školní kola, kdy z každé školy jsou do okresu vysláni ti nejzdatnější. Nutností pro účast v okresním kole je samostatné vypracování vybraného vstupního badatelského úkolu. Okresní kolo olympiády se skládalo z vypracování vstupního úkolu (odevzdáno před konáním soutěže), teoretického testu, poznávání přírodnin (20 živočichů a 20 rostlin, hub či hornin) a laboratorní úkol (mikroskopování). Soutěžící se museli poprat s neznámým prostředím SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník a soupeři z ostatních škol Jesenicka.

Kategorie C, která se konala 19. března 2024 se zúčastnilo 12 žáků ze 7 škol. Na nejvyšších metách se umístili: 1.místo – Prokšenková Dorota ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová-lázně; 2.místo – Gajdošík Mats ze ZŠ Bělá pod Pradědem; 3.místo – Vodičková Andrea ze ZŠ Vidnava

Kategorie D se konala 22. dubna 2024, účastnilo se 12 žáků ze 7 škol. Umístění … 1.místo – Fidrich Marek ze ZŠ Vidnava; 2.místo – Keltner Jan ze ZŠ Bělá pod Pradědem; 3.místo - Žáková Viktorie z Gymnázia Jeseník

Vážím si snahy a odvahy všech žáků, kteří tuto obtížnou olympiádu vyzkoušeli a poctivě se na ni připravovali.Také bych ráda touto cestou poděkovala všem zúčastněným – pedagogům, kteří věnovali svůj čas a energii talentům a za aktivní zapojení do hodnocení všech úkolů, dále kolegům za pomoc při přípravě a realizaci celé akce.

V pátek 3. května 2024 proběhlo základní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Zlatý list je soutěž kolektivů pro děti zajímající se o přírodu. Stejně jako v předcházejících letech jsme se i letos rozhodli uspořádat základní kolo. Místem pořádání této akce byl areál SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník a jeho blízké okolí. Pozvánky byly rozeslány napříč základními školami okresu Jeseník. Na naši pozvánku nám odpovědělo 7 škol. Celkem bylo 12 družstev ve starší kategorii (7. – 9. třída) a  7 družstev v mladší kategorii (4. – 6. třída). Družstvo je tvořeno šesti členy, kteří se rozdělí do dvou hlídek po 3 jedincích. Bodový součet obou hlídek se sčítá. Soutěž probíhá formou soutěžní stezky s připravenými přírodovědnými otázkami, a navíc její součástí jsou stanoviště s odborníky. Každé stanoviště je zaměřeno na určitou přírodovědnou oblast – astronomie, rostlinstvo, živočichové, řeka a rybník, hmyz, domácí mazlíčci, les, houby, ochrana přírody a práce pro přírodu. Soutěž připravujeme ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, CHKO Jeseníky, Lesy ČR. Velké poděkování patří všem odborníkům na stanovištích za jejich krásně připravené otázky a úkoly a také za poskytnuté dary pro účastníky soutěže. Velmi si vaší pomoci ceníme a doufáme v budoucí spolupráci při pořádání soutěže. Taktéž bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se společně se mnou podíleli na přípravách a organizaci letošního základního kola. Počasí pro tento den bylo jako stvořené. Krásný slunečný den doprovázela pozitivní nálada. Děkuji všem účastníkům a blahopřeji vítězům. Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola. 

Výsledky:

Mladší kategorie 1.místo: družstvo ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem (Anna Uhříková, Jakub Mžigod, Sofie Paulová, Jakub Migal, Lubomír Mokrý, Lukáš Keltner) 2.místo: družstvo ZŠ a MŠ J.Schrotha Lipová-lázně (Zuzana Nováková, Zuzana Gilíková, Patrik Zálešák, James Ryan, Ondřej Soušek, Jakub Vymětal) 3.místo: družstvo ZŠ Zlaté Hory (Josef Studený, Laura Setínská, Radmila Jonáková, Megan Nováková, Krištof Hadraba)

Starší kategorie: 1.místo: družstvo ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem (Klaudie Drlíková, Jakub Volík, Alena Cihlářová, Nikola Zicháčková, Adéla Klimešová, Viktorie Paulová) 2.místo: družstvo ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem (Mats Gajdošík, Vojtěch Ambrož, Dominik Neurwith, Jan Keltner, Josef Paul Michael, Nicolas Musial) 3. místo ZŠ Javorník (Amálie Širůčková, Klára Nováková, Marie Michalíková, Tereza Kubalová)

Fotografie
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24
Přírodovědné soutěže 2023/24