Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Zeměpisná olympiáda probíhá ve čtyřech národních kolech, na která navazují dvě mezinárodní soutěže. Před odjezdem týmů na tyto mezinárodní soutěže každoročně probíhá letní škola a soustředění.

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy