Dopravní výchova na DDH Jeseník

Dopravní výchova na DDH Jeseník

Na dětském dopravním hřišti probíhá od 1.dubna do 30.června 2023 dopravní výuka pro žáky základních škol. Žáci se naučí znát dopravní značky, dopravní předpisy, vyzkouší si modelové situace na křižovatkách, seznámí se s pravidly silničního provozu,.... Žáci 4. tříd ZŠ skládají zkoušky (písemné i praktické) z pravidel silničního provozu za účasti Policie ČR, a tím získávají svůj první řidičský průkaz - Průkaz mladého cyklisty. Je dobré vědět, že získání Průkazu mladého cyklisty není vůbec jednoduchá záležitost a zkušení lektoři E. Arucidisová (SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník), J. Liberda (Město Jeseník) a zástupce policie ČR nedají nikomu nic zadarmo. Mnozí přísná kritéria nesplní a nezbývá jim nic jiného než se o to pokusit zase za rok.

Je dobré vědět, že získání Průkazu mladého cyklisty není vůbec jednoduchá záležitost a zkušení lektoři E. Arucidisová (SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník), J. Liberda (Město Jeseník) a zástupce policie ČR nedají nikomu nic zadarmo. Mnozí přísná kritéria nesplní a nezbývá jim nic jiného než se o to pokusit zase za rok.

Dopravní hřiště slouží ale nejenom školám k výuce dopravní výchovy žáků školou povinných. Ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství města Jeseník, policií ČR zde Městský úřad Odbor sociálních věcí, paní Kalinová a Besip v květnu pořádali odbornou přednášku pod vedením pana Charouse (Besip), J. Liberdy a J. Tomana pro seniory. Účastníci měli možnost osvěžit si své znalosti pravidel silničního provozu, seznámit se s novými předpisy a osvěžit si zásady poskytnutí první pomoci. Senioři rovněž přivítali možnost vyzkoušet si naši novinku, a to opilecké brýle, které navozují pocit orientace a schopnost reakce člověka při různých stupních hladiny alkoholu v krvi.

SVČ a zp DUHA Jeseník zajišťuje provoz dopravního hřiště i pro veřejnost, a to v odpoledních hodinách každé úterý a čtvrtek v době od 15:00 – 17:00, o sobotách a nedělích pak od 14:00 – 17:00 (i do 18:00 dle zájmu). Rodiče s dětmi mají možnost vyzkoušet si jízdu buď na svých vlastních dopravních prostředcích nebo vyzkoušet si za mírný poplatek některé z vozidel z našeho vozového parku. V době hlavních letních prázdnin bude hřiště využito ke konání dvou letních příměstských táborů pořádaných SVČ DUHA, a to Na kole vesele I. (10. – 14.7.) a Na kole vesele II. (7. – 11.8.). Jinak bude hřiště pro veřejnost otevřeno každý den od 14:00 – 17:00 (dle zájmu i do 18:00)Je důležité vědět, že v případě špatného počasí (mokro, déšť) je dopravní hřiště uzavřeno až do odvolání. Povolenými dopravními prostředky jsou na dopravním hřišti pouze nemotorová a neelektrická vozidla.

za SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník Bc. Daniel Krčmář a Eliška Arucidisová