Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou/International Biology Olympiad (MBO/IBO).

Jak funguje BiO?

Biologická  olympiáda se řídí Organizačním řádem schváleným MŠMT č.j. 14 897/2012-51 ze dne 16. 4. 2012, který navazuje na vyhlášku č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 

Více informací najdete na webu Biologické olympiády.