Vyhlášení Dějepisné olympiády 2023/24

Ve středu 20. 9. bylo vyhlášeno téma letošní celostátní dějepisné olympiády pro žáky a studenty základních a středních škol.

Po loňském moderních dějinách půjde nyní o Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Olympiáda se postupně uskuteční ve školním (listopad), okresním (ledne), krajském (duben) a ústředním kole, které pořádá v červnu v Hradci Králové Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK. "V Hradci Králové se těšíme na nejúspěšnější mladé historiky z celé České republiky. Ukáží nám, jak umí a chtějí přemýšlet o naší společné minulosti a hledat v ní ponaučení nejen pro dnešek, ale i pro příští dny. To je také smyslem této tradiční soutěže, jejíž pořádání jsme převzali v loňském 52. ročníku, poté co pro Ministerstvo školství ztratily podobné soutěže smysl," říká vedoucí katedry a hlavní garant soutěže Jindřich Kolda. "Pro účastníky soutěže je to úžasná příležitost, jak poznat své vrstevníky se stejnými zájmy, setkat se s profesionály v oboru a zároveň zažít něco nevšedního. Loni to byla v rámci moderních dějin například prohlídka Benešovy třídy a okolí." Testové otázky a odpovědi pro jednotlivá kola, zadání prezentací pro ústřední kolo a jejich hodnocení má na starosti odborná porota složená z historiků, pracovníků paměťových institucí a učitelů dějepisu. Olympiáda se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty UHK Jana Prouzy.

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff/katedry-a-pracoviste/katedra-pomocnych-ved-historickych-a-archivnictvi/novinky-a-udalosti/dejepisna-olympiada-2023-24