O nás - současnost

O nás - současnost

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU a zp DVPP DUHA JESENÍK

(příspěvková organizace města) je školským zařízením s více než padesátiletou tradicí. Vzniklo spojením Domu dětí a mládeže Jeseník se Stanicí mladých přírodovědců Jeseník. Nacházíme se vprostorách bývalého kláštera Svaté Voršily. Všechny naše prostory - hlavní budovazahradačtyři velké skleníky hvězdárna jsou v centru města na Průchodní ulici.

... PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ...

Probíhá v zájmových útvarech zaměřených na výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu, tanec, sport, turistiku, přírodovědu, techniku a jazykové vzdělávání. Nabídka je určena převážně dětem a mládeži od 5 do 26 let. Přehled zájmových útvarů najdete v odkazu Kroužky, kde si každý může vybrat z více jak 60-ti druhů různých činností. Každým rokem otevíráme v celém jesenickém regionu více než 130 zájmových kroužků, do kterých dochází cca 1500 účastníků všech věkových kategorií, převážně děti MŠ a žáci ZŠ. Letos nám pomáhá více než 80 externích vedoucích zájmových útvarů, kteří pracují nejenom vnašem městě, ale i vokolních obcích - Česká Ves, Písečná, Mikulovice, Zlaté Hory, Supíkovice, Lipová, Bělá pod Pradědem, Vápenná, Javorník...

... PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST, AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY ...

Zde nabízíme po celý rok pestrou nabídku aktivit, které jsou zaměřené dle druhu (sportovní, kulturní a vzdělávací) a dle sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si mohl vybrat svoji akci každý zájemce. Z nabídky si tak mohou vybrat např. i rodiče sdětmi nebo handicapovaní. 
Několik let se podílíme společně na některých zajímavých akcích vrámci příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Každoročně v květnu vypravujeme autobus rodičů sdětmi do polského Prudniku na turistickou akci Rajd maluchow. K nejvyhledávanějším akcím patří: Bambiriáda, Den dětí, oslavy Dne Země, Vánoční jarmark, Účes roku, Zvoneček, Zelená stezka – Zlatý list, Přírodovědná korespondenční soutěž pro děti MŠ a žáky ZŠ, zájezdy na Floru Olomouc a do ZOO. Rozsáhlá je nabídka sportovních činností, kde zajišťujeme všechna okresní kola vyhlašovaných soutěží ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů. Ve školním roce tak připravíme více než 30 soutěží pro 2 500 účastníků. Specifickou nabídkou je dlouhodobá soutěž - Jesenická liga v košíkové pro ZŠ, které se účastní družstva jesenického i šumperského regionu. Populární jsou tradiční soutěže: streetbasketbal, Vánoční laťka, floorbalové turnaje... Každoročně organizujeme okresní kola všech předmětových soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT.

... POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ A ZIMNÍ TÁBORY, SOUSTŘEDĚNÍ ...

V průběhu roku pořádáme řadu táborů pro děti od 6–15 let s tématickým zaměřením, od specializovaného – příměstský tábor s koňmi, plavání, netradiční výtvarné techniky, PC, poznávací až po tábory zaměřené všeobecně, ve kterých se pestrou škálou zájmových aktivit zaměřujeme zejména na komplexní rozvoj účastníků a zdravý životní styl. Informace v odkazu

... NABÍDKY SPOLUPRÁCE PRO ŠKOLY, PRONÁJMY ...

Se školami spolupracujeme formou exkurzí, výukových programů a konzultací. Vrámci zájmového vzdělávání nabízíme spolupráci školám zejména v oblasti ekologických, výtvarných i literárních programů. Vpřípadě zájmu ze strany škol jsme připraveni nabídnout spolupráci i v jiných oblastech zájmového vzdělávání. SVČ DUHA také organizuje okresní kola soutěží vyhlašvaných MŠMT.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

(BÝVALÁ STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ JESENÍK) 

Součástí našeho zařízení je středisko ekologické výchovy, jejímž hlavním posláním je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže i dospělé veřejnosti výchovou kochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření spřírodními zdroji. Chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. Vrozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme také umístěny dva roje včel, o které se starají členové včelařského kroužku. Na hvězdárně se scházejí mladí astronomové a ve středu od 19.15 hodin je hvězdárna pravidelně otevřena pro širokou veřejnost

Fotografie
O nás - současnost
O nás - současnost
O nás - současnost
O nás - současnost
O nás - současnost
O nás - současnost
O nás - současnost
Kam dál

Historie

60 LET DPM - DDM - SVČ - Oslavy 2013 60 LET VZNIKU ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE V JESENÍKU V letošním roce uplynulo 60 let od zahájení činnosti Domu pionýrů a mládeže (dále jen DPM) v J ... (více)