Středisko ekologické výchovy

Středisko ekologické výchovy

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY (BÝVALÁ STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ JESENÍK) 

Součástí našeho zařízení je středisko ekologické výchovy, jejímž hlavním posláním je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže i dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. Chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. Vrozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme také umístěna tři včelstva, o která se starají členové včelařského kroužku. Součástí Střediska ekologické výchovy je hvězdárna v budově ZŠ Jeseník, které bývá po domluvě zpřístupněna veřejnosti.

Fotografie
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy
Středisko ekologické výchovy