Prohlášení o přístupnosti stránek

Tvůrce těchto internetových stránek prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu (Best practices - Pravidla pro tvorbu přístupného webu - tato metodika vhodně kombinuje ostatní známé celky pravidel - Blind Friendly Web a WCAG 1.0). Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) - vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Výjimky

Jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny galerie fotografií, ve kterých zlepšujeme komfort uživatelů otevíráním plných velikostí fotografií do nových oken javascriptem (pričemž funkčnost je pro uživatele bez javascriptu zajištěna standardním odkazem). Další specialitou některých prezentací mohou být také vizuální efekty, které však pro prohlížení vyžadují některý z modernějších prohlížečů s podporou HTML 5.

Kontakt na technického správce webu

Marek Kačor
e-mail: info@voltage.cz
https://voltage.cz

Prohlášení poskytovatele webových stránek

Tyto webové stránky provozuje Středisko volného času a zp DVPP DUHA Jeseník, příspěvková organizace. Webové stránky využívají redakční systém Noteo.

Správcem veškerého obsahu je SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník, příspěvková organizace, Průchodní 154, Jeseník. Veškeré osobní údaje návštěvníků webových stránek, které jsou prostřednictvím těchto webových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. Prostřednictvím případných registračních formulářů a přihlášek uděluje návštěvník webových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník webových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na správce obsahu

SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník
Průchodní 154, 79001 Jeseník

www.duhajes.cz
duha@duhajes.cz
T 777 945 741

V Jeseníku 17.8.2022

Bc. Daniel Krčmář
ředitel SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník

Ke stažení