Exkurze do odchoven zvířat

Pro školní kolektivy ZŠ, MŠ i SŠ nabízíme exkurze do naší odchovny zvířat, kde si můžete prohlédnout spoustu exotických zvířat. 

Exkurzi si můžete objednat ve Středisku ekologické výchovy:

Jana Hálová T 584 401 262, 774 001 547 sev@duhajes.cz

Fotografie
Exkurze ke zvířatům
Exkurze ke zvířatům
Exkurze ke zvířatům
Exkurze ke zvířatům