Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku

Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku

Zahrada SVČ DUHA Jeseník je oázou klidu a krásy uprostřed města a prošla za dobu své existence velkým vývojem.

Na tom, jak vypadá dnes má velký podíl technický personál naší organizace a samozřejmě podpora města Jeseník, stejně jako přízeň a pomoc našeho dlouholetého sponzora Lesní správy Jeseník, Lesů ČR, s. p.

Díky tomu mohla v roce 2011 proběhnout zásadní rekonstrukce zahrady, vzniklo několik květinových záhonů, keřová výsadba a mohli jsme také vytvořit naučnou stezku dřevin a hornin.

Ještě před revitalizací zahrady prošly významnou rekonstrukcí také skleníky, z nichž ten nejstarší byl ponechán ve svém původním historickém stavu.

V roce 2024 byla zahrada obohacena o kniho-budku, která nabízí návštěvníkům možnost si knihu zapůjčit či vlastní darovat.

Fotografie
Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku
Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku
Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku
Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku
Revitalizace zahrady a rekonstrukce skleníku