Předmětové soutěže MŠMT

Předmětové soutěže MŠMT

Připravujeme pro vás přehled předmětových a uměleckých soutěží MŠMT 2022/23.

OK soutěže termín místo garant OK
Přírodovědný klokan školy Jeseník
Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 SVČ DUHA a ZŠ Jeseník Mgr. Jitka Novotná
Dějepisná olympiáda 18.1. SVČ DUHA Jeseník Pavla Ježová
Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F Gymnázium Jeseník Mgr. Veronika Honsová
Soutěž v německém jazyce SŠ Gymnázium Jeseník Mgr. Eva Jedličková
Olympiáda v ČJ ZŠ SŠ Gymnázium Jeseník Pavla Ježová
Soutěž v anglickém jazyce IA IIA - ZŠ,NG ZŠ Jeseník, Nábřežní Mgr. Martina Konečná
Soutěž v anglickém jazyce IB IIB GYM Gymnázium Jeseník Mgr. Hana Jurníková, Mgr. Jana Hamalčíková
Soutěž v anglickém jazyce IIIA SŠ Gymnázium Jeseník Mgr. Šárka Hynková
Chemická olympiáda A B C D Gymnázium Jeseník Mgr. Leona Bačovská
Zeměpisná olympiáda ZŠ ZŠ Mikulovice Mgr. Šárka Hoferková
Zeměpisná olympiáda SŠ Gymnázium Jeseník Mgr. Jitka Formánková
Dětská scéna SVČ DUHA Jeseník Iva Janošťáková
Wolkrův Prostějov SVČ DUHA Jeseník Iva Janošťáková
Matematický klokan školy Jeseník Pavla Ježová
Biologická olympiáda kat. C SVČ DUHA Jeseník Ing. Jana Hálová
Biologická olympiáda kat. D SVČ DUHA Jeseník Ing. Jana Hálová
Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 SVČ DUHA a ZŠ Jeseník Mgr. Jitka Novotná
Pythagoriáda 5.-8.roč. Gymnázium Jeseník Mgr. Ivana Kašpárková
Archimediáda Gymnázium Jeseník Mgr. Veronika Honsová
Zlatý list SVČ DUHA Jeseník Ing. Jana Hálová