Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž z oboru historie určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům SŠ. Koná se od počátku 60. let 20. stol. (v r. 2021 50. ročník). Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Každý ročník Dějepisné olympiády má specifické sjednocující téma. V minulosti to byla například témata:

Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě

Zločin a trest v českých dějinách

Zeměpisné objevy a jejich důsledky

Věda a technika v průběhu staletí

Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské

Od šamana k penicilinu (2010/2011)

V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení (2011/2012)

Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím (2012/2013)

Město v proměnách času (2013/2014)

Pot, slzy a naděje aneb Život je boj (2014/2015)

Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou (2015/2016)

Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol. (2016/2017)

To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938 (2017-2018)

Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace (2018/2019)

Dlouhé století se loučí (1880-1920)- (2019/2020)

Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)- (2020/2021)

Šlechta v proměnách času (2021-2022)

Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992 (2022-2023)

Aktuální Organizační řád i propozice najdete zde:

Oficiální stránky Dějepisné olympiády

Fotografie
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Kam dál
OK Dějepisné olympiády 2023

OK Dějepisné olympiády 2023

V DUZE proběhlo klání nejlepších dějepisářů ZŠ a SŠ jesenického okresu. Tématem bylo letos: Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Soutěžící své znalosti zúročili v ... (více)