Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž z oboru historie určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům SŠ. Koná se od počátku 60. let 20. stol. (v r. 2021 50. ročník). Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Každý ročník Dějepisné olympiády má specifické sjednocující téma. V minulosti to byla například témata:

Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě

Zločin a trest v českých dějinách

Zeměpisné objevy a jejich důsledky

Věda a technika v průběhu staletí

Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské

Od šamana k penicilinu (2010/2011)

V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení (2011/2012)

Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím (2012/2013)

Město v proměnách času (2013/2014)

Pot, slzy a naděje aneb Život je boj (2014/2015)

Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou (2015/2016)

Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol. (2016/2017)

To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938 (2017-2018)

Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace (2018/2019)

Dlouhé století se loučí (1880-1920)- (2019/2020)

Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)- (2020/2021)

Šlechta v proměnách času (2021-2022)

Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992 (2022-2023)

Aktuální Organizační řád i propozice najdete zde:

Oficiální stránky Dějepisné olympiády

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotografie
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Kam dál
OK Dějepisné olympiády 2023

OK Dějepisné olympiády 2023

V DUZE proběhlo klání nejlepších dějepisářů ZŠ a SŠ jesenického okresu. Tématem bylo letos: Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Soutěžící své znalosti zúročili v ... (více)

OK Dějepisné olympiády 2024

OK Dějepisné olympiády 2024

Tématem letošní dějepisné olympiády byl letos Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, morava a Slezsko) - Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Účast byla velká -  30 žáků ZŠ a studen ... (více)

Vyhlášení Dějepisné olympiády 2023/24

Ve středu 20. 9. bylo vyhlášeno téma letošní celostátní dějepisné olympiády pro žáky a studenty základních a středních škol. Po loňském moderních dějinách půjde nyní o Každodenní život a kulturní ... (více)