Dětská scéna

Dětská scéna

Dětská scéna je celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů. Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů, rozbory inscenací, dopolední praktické semináře a inspirativní doplňkový program. Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu. Celostátní kolo Dětské scény probíhá v červnu ve Svitavách. 

Okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů v okrese Jeseník pořádá již dlouhé roky SVČ DUHA Jeseník.

Fotografie
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna
Dětská scéna