50 let hvězdárny

50 let hvězdárny

V posledních letech hvězdárna fungovala jako součást různých institucí – základní školy, Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V současné době je hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník, kde probíhají výukové programy pro třídní kolektivy škol, schází se tady astronomický kroužek a prostory jsou samozřejmě přístupné i široké veřejnosti.

K založení místní hvězdárny došlo za výrazné iniciativy učitele Vladimíra Petřkovského. Tento astronom se narodil 18.1.1924 v  Kelči a zemřel 16.11.1996 v Jeseníku. Proto v rámci tohoto připomenutí jsem si zde dovolila uvést výňatek (zdroj: webové stránky Jesenického klubu – Seniorů, článek ze 31.8.2010, Takový byl Petřa). Dle autora, přítele Vladimíra Petřkovského popisuje, jak se houževnatý pedagog vrhal do každé práce s vervou hodnou cílevědomého člověka, a dokládá to i jeho snažení ve vybudování naší hvězdárny (v letech 1964-1965).

Když ji začal budovat, všichni jsme ho zrazovali, že se to nikdy nemůže podařit. Ale Vláďa tvrdošíjně odporoval : “Hvězdárna bude!” A sháněl materiál, peníze a hlavně různé úřední papíry. Běhal po úřadech, vysvětloval, intervenoval a někdy se i zlobil, ale nakonec vždy dosáhl svého. Dřel na budování hvězdárny, vyburcoval v žácích nadšení, takže ti makali na hvězdárně nezištně a obětavě. A výsledek toho všeho známe. Hvězdárna pracuje dodnes – i po Vladimírově smrti.“

A dokazují to i fakta - již řadu let, v rámci programu hvězdárny, fungují přednášky pro školky, školy i širokou veřejnost, nabízí potěšení pro laiky, ale hlavně pro nadšené mladé i starší astronomy…

Díky pane učiteli!