Olympiády v cizích jazycích

Olympiády v cizích jazycích

Soutěže v cizích jazycích jsou předmětové soutěže pro žáky základních a středních škol. Jejich cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastních jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěže organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Fotografie
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Olympiády v cizích jazycích
Kam dál
OK Konverzační soutěže v AJ SŠ 2024

OK Konverzační soutěže v AJ SŠ 2024

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce SŠ se uskutečnilo na Gymnáziu Jeseník. Soutěž se skládala ze 3 částí - poslechové s úkoly, práce s textem s úkoly na základě p ... (více)

OK Konverzační soutěže v AJ VG I II 2024

OK Konverzační soutěže v AJ VG I II 2024

Soutěže v anglické konverzaci se zúčastnili žáci Gymnázia Jeseník v kategoriích VGI a VGII. Nejprve plnili úkoly poslechového testu a v druhé části soutěže hovořili se členy komise ... (více)

OK Konverzační soutěže v AJ ZŠ 2024

OK Konverzační soutěže v AJ ZŠ 2024

V úterý 20. 2. 2024 proběhlo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, jejíž úroveň každým rokem roste. Výkony všech soutěžících, nejen na prvních třech příčkách, byly nebývale vyrov ... (více)

OK Konverzační soutěže v NJ 2024

OK Konverzační soutěže v NJ 2024

Jesenickým gymnáziem zněla němčina. Olympiády se zúčastnili žáci ze ZŠ Javorník a Gymnázium Jeseník. Byli rozděleni do třech kategorií. Olympiáda byla rozdělena na poslechovou čás ... (více)