Všeználek

Všeználek

Kroužek určený dětem, které nemají vyhraněný zájem o některou činnost a je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte. Obsahem jsou zábavné činnosti z oblasti vědy, umění, sportu, živé přírody, gastronomie, zdravovědy, poznávání nejbližšího okolí. Budeme rozvíjet pozorovacích schopnosti, slovní zásobu, postřeh, prostorovou orientaci a uvažování v souvislostech. Dítě se naučí nebát se vyjádřit v kolektivu, obhájit svůj názor, naslouchat a uznat pravdu druhého. Budeme podporovat vzájemnou toleranci a trpělivost.