Další aktivity 2021/22

AKTIVITY JINÝCH ORGANIZACÍ V BUDOVĚ DUHY - PRONÁJMY

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Zdeňka Slavíková
PONDĚLÍ 17:30 - 18:30
JÓGA - PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
Karla Baďurová / 724 448 798

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

16.00 - 17.00
12:00 - 13:00

8:30 - 9:30
8:00 - 9:00

MALÝ MUZIKANT
paní Bošáková
STŘEDA 15:30 - 16:30