T EXPEDICE Jeseníky 2024

T EXPEDICE Jeseníky 2024

T-expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky ve věku 13 až 18 let. Spočívá v zapojení dětí a jejich učitelů do badatelského procesu, a to v přírodních i humanitních vědách. Badatelská témata jsou vypisována pro každý rok zvlášť. T-expedici na Jesenicku pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník. 

Realizace projektu podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

0080/7/NAD/2024

T-EXPEDICE JESENÍKY 2024

I v roce 2024 nabízí Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník oblíbenou badatelskou akci pro nadané a zvídavé žáky – T-expedici Jeseníky. Můžete se těšit na nové zážitky a kamarády a samozřejmě také znalosti a dovednosti. Před samotnou expedicí díky online přípravě poznáte svůj tým a záměr, kterému se budete na expedici společně věnovat. Získáte potřebný vhled do oboru, který pak při prezenční části využijete. Vaše týdenní bádání bude zakončeno poster konferencí, na které budete mít prostor prezentovat plody svojí práce. A dokonce si budete moci zkusit publikovat i článek, kterým se pak budete moci pochlubit třeba u maturity nebo při přijímacích zkouškách na vysokou školu.

PŘIHLÁŠKY NA T-EXPEDICI 2024

 

Sekce urbanismu a architektury

Návrhy úprav dvou městských prostor v Jeseníku

Každý z nás má nějakou představu o tom, jak vypadá město. Zkusili jste se někdy zamyslet nad jeho fungováním, nad tím, jak případně něco vylepšit? Pojďme společně zvelebit prostory města Jeseník tak, aby mohly lépe sloužit obyvatelům města a jeho návštěvníkům. Jednou z prací budeme navazovat na loňskou práci badatelů, kdy budeme navrhovat úpravy prostor kolem Střední průmyslové školy v Jeseníku. Loňský návrh nám bude velkou inspirací a budeme jej propojovat se studií, kterou má město pro toto území již zpracovanou. Dalším prostorem, kterým se budeme zabývat, bude řešení prostoru kolem Vodní tvrze v Jeseníku, kde sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Hledáme ty z vás, kteří rádi malují, jsou kreativní a záleží jim na prostoru kolem nás. Budeme společně tvořit modely areálu i budov, tak, aby ostatní získali představu o vašem návrhu. Chtěl by ses stát na chvíli architektem a vyzkoušet si, jak může taková práce vypadat? Láká tě to? Tak přijď mezi nás!

Garant a expert: Ing. arch. Svatava Podlahová

Pedagogický doprovod: Pavla Ježová

Pracuji v: google meet

Určeno pro badatele: 14 až 18 let (k 8. červnu 2024)

Počet míst: 8

 

Chemicko–marketingová sekce

Vývoj čarodějnické bylinné masti jakožto reklamního produktu muzea

Chemická část sekce bude vyvíjet bylinnou mast, která bude inspirována tradičními bylinkami popsanými ve spojitosti s čarodějnickými procesy na území Jesenicka. Budeme se zabývat vývojem výrobku, kdy budeme hledat a míchat vhodné suroviny, vybereme ideální obalový materiál a připravíme grafickou podobu výrobku. Projdeme tedy kompletní přípravou výrobku od ideového záměru až k uvedení na trh. Nahlédneme do světa profesionální kosmetické výrob – příprava bude probíhat v laboratořích firmy Naturfyt-Bio. Marketingová část sekce nahlédne do světa reklamy a propagace. Připravíme propagační materiál na sociálních sítích i mimo ně, budeme se zabývat marketingovými i prodejními strategiemi. Těšíme se na všechny zapálené zájemce!

Garantuje: Šárka Holerová

Externí konzultant: Mgr. Michaela Neubauerová

Expert: Bc. Ondřej Janík

Pedagogický doprovod: Michaela Holerová

Prostředí: google meet (termín - čtvrtek v liché týdny 1x za 14 dní 19:30 - 20:30)

Určeno pro badatele: 16 až 19 let (k 8. červnu 2024)Počet míst: 10

 

Hydrobiologická sekce

Srovnání bioty tůní v různém stádiu zazemňování

Tůně jsou specifickým biotopem obývaným celou řadou zajímavých organismů od vodních ploštic, vodních plžů přes larvy různého hmyzu až po ty nejmenší planktonní organismy. Zároveň představují důležitý prvek pro zadržování vody v krajině. Tůně jsou útvary nestálé, vlivem sukcese dochází k jejich postupnému zazemňování, a proto je nutné je udržovat nebo budovat nové. Tématem našeho bádání bude srovnat oživení tůní různého stáří. Budeme zkoumat, které druhy bezobratlých živočichů už stačily osídlit tůně vybudované teprve v nedávné době a které druhy žijí v tůních již několik let starých. Pozornost zaměříme i na pobřežní vegetaci, kdy nás bude zajímat, jaké druhy rostou v bezprostřední blízkosti tůní a které z nich převládají. Přírodniny odpovídající koncepci sbírkotvorné činnosti VMJ obohatí botanickou či zoologickou podsbírku.

Expert: Mgr. Ludmila Slezáková

Pedagogický doprovod: Sylva Karásková

Prostředí: google meet

Určeno pro badatele: 13 až 16 let (k 8. červnu 2024)

Počet míst: 8

 

Entomologická sekce

Vliv člověka na biodiverzitu

Tento rok se entomologická sekce zaměří více ekologicky a bude na Jesenicku provádět výzkum změn biodiverzity v závislosti na míře ovlivnění prostředí lidskou činností (existencí). Pokusíme se zjistit rozdíly v biodiverzitě na lokalitách ve městě, ve volné přírodě a případně i ve výrazně znečištěném prostředí. Jako badatel se seznámíš s terénní entomologií a naučíš se práci s atlasy a určovacími klíči. Budeš součástí týmu lidí s podobnými zájmy, takže pokud tě zajímá životní prostředí, chceš se o něm dozvědět víc v širších souvislostech a zamyslet se nad možnostmi zlepšení situace, přihlas se do naší sekce!

Garantuje: Ren Starých

Expert: Mgr. Martin Starý

Pedagogický doprovod: bude upřesněno

Prostředí: google classroom; google meet

Určeno pro badatele: 15 až 19 let (k 8. červnu 2024)

Počet míst: 8

 

Umělecká sekce - film a animace

Hrdinové a hrdinky každodennosti 

Cílem projektu je přiblížit téma hrdinství. Chceme natočit 2 filmy, 1 animaci a vytvořit malou doprovodnou výstavu. Film se týká skautských hrdinů, kteří bojovali proti komunismu. Jedna skupina zpracuje příběh Dagmar Skálové a druhá odbojáře Leopolda Farbera, který žil i na Jesenicku. Dagmar Skálová byla skautská vedoucí, která se zúčastnila neúspěšného pokusu o státní převrat. Vybrali jsme si ji kvůli její odvaze, statečnosti a tomu, že dokázala vzít vinu na sebe. Našim cílem je těmito dvěma malými filmy zvýšit povědomí o skautu a vyzdvihnout zapomenuté hrdinské činy. Další skupina ztvární příběh o hrdinské dívce Shamsie Hassani. Ta bojuje za ženská práva v Afghánistánu tím, že ztvárňuje ženy prostřednictvím graffiti ve veřejných prostorách města. Shamsia tvrdí, že “obraz má větší účinek než slova a je to přátelský způsob boje.”  Získala mnoho ocenění a byla nominována na 100 nejlepších současných světových myslitelů. Toto jméno není v Česku příliš známé a to je důvod, proč chceme tento výjimečný příběh přiblížit veřejnosti. Věříme, že její tvorba může inspirovat i nás.

Garantuje: MgA. Zdeňka Morávková, PhD.Expert: MgA. Dita Stuchlíková

Pedagogický doprovod: Mgr. Lenka Bubeníková

Prostředí: prostředí školy ve Vápenné (tj. nikoliv online!) v době projektů, prezenčně v týdnu konání T - expedice, tj. od 8. do 15. června

Určeno pro badatele: 12 až 14 let (k 8. červnu 2024)

Počet míst: 10

 

IT v muzejnictví

Využití umělé inteligence v muzejní práci

Badatelé se v průběhu online přípravy seznámí s teoretickými základy muzejní práce, nikoliv však pouze ve smyslu sbírek, kurátorství, výtvarnictví a výstavnictví, ale rovněž půjde o témata spjatá s řízením, administrativou, projektovými možnostmi, ekonomikou instituce jakož i IT infrastrukturou. Zároveň se seznámí s širokou paletou možností, které nám v dnešní době nabízí umělá inteligence. Jaký bude úkol badatelů? No přece - dát tyto dvě věci dohromady! Přidejte se k naší sekci, rozšíříte si odborné, technické, ale i společenské rozhledy.

Pedagogický doprovod: Martin Švanda

Expert pro muzejnictví: Mgr. Pavel Rušar, Mgr. Jakub Ráliš

Expert pro AI: bude upřesněno

Prostředí: google meet

Určeno pro badatele: 15 až 19 let (k 8. červnu 2024)

Počet míst: 5

T-EXPEDICE Jeseníky 2020
T-EXPEDICE Jeseníky 2021
T-EXPEDICE Jeseníky 2022
T-EXPEDICE Jeseníky 2023

Přihlašování na T Expedici 2025 bude spuštěno na této stránce na jaře 2025.