Enigma - ICT soutěž škol

 Vzdělávání Jesenicko a Středisko volného času DUHA Jeseník pořádají v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II ICT soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia

 

PROPOZICE

 • Soutěž se koná v pátek 16.4.2021
 • distanční (online) formou
 • od 9:00 do max 18:00
 • soutěžící odesílají práce kdykoliv během soutěžní doby
 • pokud bude umožněna ve dni konání soutěže osobní přítomnost žáků ve školách,
 • je možné se okresního kola zúčastnit i ve své škole

INFORMACE

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:

 • I. kategorie         6. – 7. třída (adekvátní ročník gymnázia: prima - sekunda)
 • II. kategorie        8. – 9. třída (adekvátní ročník gymnázia: tercie - kvarta)

Přihlášení do soutěže:

 • soutěže se může zúčastnit max 5-10 žáků v každé kategorii z každé školy (podle počtu tříd v jednotlivých ročnících)
 •  soutěžící se mohou přihlásit přímo do okresního kola, absolvování školního kola není podmínkou účasti v soutěži.
 • Žáky přihlašuje do soutěže škola, přihláška je poslední stránkou propozic.
 • Přihlášky do soutěže zašlete do pondělí 29.3.2021

Čestné prohlášení:

Žáci pracují samostatně, bez jakékoliv nápovědy. Čestné prohlášení je součástí zadání testu. Zadání ani řešení účastníci nikomu neposkytují až do vyhlášení výsledků.

Zadání soutěže:

 • Zadání soutěže se skládá z testu znalostí ICTzpracování prezentace v PowerPointu a natočení krátkého videa k prezentaci.
 • Zadání bude rozesláno přímo účastníkům soutěže emailem v den soutěže.
 • V 9:00 se aktivuje test znalostí ICT. Soutěžící mají 45 minut na vypracování otázek + 15 minut na zadánía řešení případných technických potíží. V 10:00 se test uzavře.
 • V den konání soutěže je všem k dispozici online podpora:
  Telefon: 605 410 812 Email: jezova@duhajes.cz nebo messenger SVČ DUHA Jeseník
 • Od 10.00 do 18.00 budou mít soutěžící čas na zpracování prezentace o max 6 slidech a natočení krátkého videa k prezentaci, délka videa cca 1 minuta.
 • Soutěžící mohou úkoly splnit a odeslat dříve.

Vyhodnocení:

 • Po skončení soutěže proběhne vyhodnocení odbornou porotou, o výsledcích budeme informovat účastníky i školy, pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny! J
 • Všichni účastníci obdrží účastnické listy a drobné odměny.
 • Prezentace a videa budou použity k propagaci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II.

Přejeme soutěžícím hodně úspěchů!
Organizační tým Enigma 2021

 • Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník
 • Mgr. Roman Chasák, Gymnázium Jeseník
 • Ing. Danuše Jakubíková, regionální metodik ICT projektu MAP II Jeseník

Kontaktní emailové adresy

Pavla Ježová, SVČ DUHA Jeseník - jezova@duhajes.cz
Michaela Pruchnická, Vzdělávání Jesenicko  - michaela.pruchnicka@mujes.cz

 

Na nejúspěšnější řešitele v každé kategorii čekají skvělé ceny:  

Fotografie
Cena do soutěže
Cena do soutěže
Cena do soutěže