Přírodovědná korespondenční soutěž

Přírodovědná korespondenční soutěž

03.01.2024 | Školy
SVČ DUHA Jeseník vyhlašuje Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole.
Nejpěknější výtvory budou vystaveny v dubnu v kině Pohoda na Výstavě ke Dni Země, kterou každoročně pořádá naše organizace.

Soutěž je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným poradcem (učitel, rodič aj.), při dodržení počtu max. pěti soutěžících v jedné soutěžní skupině. 
Zpracovaná témata zasílejte nebo osobně přineste do SVČ DUHA Jeseník do 1.3.2024. Po skončení výstavy v kině si můžete zaslané výrobky a práce vyzvednout, ale z důvodu omezených prostorových možností prosíme, abyste tak učinili během měsíce května.
Nejlepší účastníci soutěže budou odměněni drobnými věcnými cenami od našich sponzorů a partnerů.
Přejeme hodně tvůrčích sil a nápadů!

Ke stažení