Korespondenční soutěž pro školy

Korespondenční soutěž pro školy

17.12.2022 | Školy
Také v tomto školním roce vyhlašuje Středisko volného času a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole. Soutěž je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným poradcem (učitel, rodič aj.), při dodržení počtu max. pěti soutěžících v jedné soutěžní skupině.

Zpracovaná témata zasílejte nebo osobně přineste do SVČ DUHA Jeseník do data uzávěrky. Nejpěknější výtvory budou vystaveny v dubnu v kině Pohoda na Výstavě ke Dni Země, kterou každoročně pořádá naše organizace. Po skončení výstavy v kině si můžete zaslané výrobky a práce vyzvednout, ale z důvodu omezených prostorových možností prosíme, abyste tak učinili během měsíce května. Nejlepší účastníci soutěže budou odměněni drobnými věcnými cenami od našich sponzorů a partnerů. Soutěž vyhlašuje SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník ve spolupráci se sponzory LESY ČR, s.p., LESNÍ SPRÁVA JESENÍK, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR a TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK, a.s.

Ke stažení