Tábor Na kole vesele I.

Tábor Na kole vesele I.

12.09.2022 | Tábory
V červenci proběhl na dětském dopravním hřišti v Jeseníku příměstský tábor s názvem Na kole vesele I. Děti si zopakovaly znalosti základních pravidel silničního provozu, o dopravních značkách, křižovatkách formou soutěží a her.

Získaly informace o první pomoci, názorně si vyzkoušely srdeční masáž a umělé dýchání za asistence pracovníka Bc. J.Tomana z Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník. Děti navštívily novou stanici Městské policie Jeseník, kde jim strážník R.Sedlář ukázal kamerový systém, seznámil je s vybavením služebního auta a předvedl výzbroj a výstroj na uniformě. Děti také navštívily Hasičský záchranný sbor v Jeseníku, kde jim hasiči vysvětlili záchranné práce při hašení ohňů, záchranu osob při dopravní nehodě, záchranu zvířat, …  Malí cyklisté si vyzkoušeli stříkání vodou na terč a výstroj hasiče. Dále byla prohlídka vozového parku hasičů a děti si mohly zkusit sednout do různých typů vozidel. Na dětském dopravním hřišti malí řidiči jezdili podle dopravních předpisů za asistence policistky nstržm.L.Kurdelové  Policie ČR, která jim vysvětlila a názorně předvedla dopravní situace např. na křižovatkách. Děti shlédly a aktivně se zapojily do divadelního představení herců z Moravského Olomouckého divadla. Tábor končil dnem soutěží, her a kvízů za asistence  pracovníků Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník Ing. K.Ivanové a Ing.J.Liberdy, Městské policie Jeseník R.Sedláře . Na závěr si cyklisté odnesli cenné odměny a slíbili si, že se zase za rok setkají .

Fotografie
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.
Tábor Na kole vesele I.