T EXPEDICE Jeseníky 2024

T EXPEDICE Jeseníky 2024

01.06.2024 | Aktuálně
T Expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky ve věku 13 až 18 let. Spočívá v zapojení dětí a jejich učitelů do badatelského procesu, a to v přírodních i humanitních vědách. Badatelská témata pro tento rok jsou: Hydrobiologie, Entomologie, Architektura a urbanismus, Chemie, IT v muzejnictví a Film a animace. T Expedici na Jesenicku pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník.

Dne 14. června 2024 proběhne od 14.00 hod. na nádvoří Vodní tvrze a v Rytířském sále prezentace výsledků badatelských sekcí T Expedice Jeseníky 2024.

Badatelé jednotlivých sekcí představí výsledky svého několikaměsíčního bádání, které zakončí týdenní prezenční aktivitou v Jeseníkách a Rychlebských horách. Přijďte podpořit nadané děti nejen Jesenicka, od nichž se dozvíte nové poznatky z přírodních, humanitních i technických disciplín vztažené k našemu regionu.

Pořadateli této akce jsou Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zp DVPP DUHA Jeseník, hlavními partnery město Jeseník, Olomoucký kraj, Gymnázium Jeseník a Střední průmyslová škola Jeseník.

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Akci podporuje Ministerstvo kultury ČR.